Szolgáltatások

 

1. Légtéri radonkoncentráció (222Rn) integrális és/vagy folyamatos mérése, sugárvédelmi minősítés.

 

2. Radon leánytermékek koncentrációjának mérése légterekben, egyensúlyi ekvivalens koncentráció és egyensúlyi faktor meghatározása.

 

3. Talajgáz radonkoncentrációjának (222Rn), a talaj permeabilitásának in situ mérése, sugárvédelmi minősítése.

 

4. Talajok in situ radonexhalációjának meghatározása, minősítése.

 

5. Szemcsés anyagok (ipari melléktermékek), építőanyagok természetes eredetű radioaktivitásának és radonemanációjának vizsgálata, építőanyagok radiológiai minősítése az EU ajánlások alapján.