Kutatási portfolió és infrastrukturális háttér

A kutatási és fejlesztési munka két kutatócsoportban folyik:

1./ Radiokémia és nukleáris technológia.
Kutatási területek:
- Radioaktív kontaminációs és korróziós folyamatok átfogó tanulmányozása különböző szerkezeti anyagokon. A szerkezeti anyag felületek korróziós állapotának és szorpciós sajátságainak tematikus radioizotópos nyomjelzéses (in-situ - és -spektrometria), elektrokémiai (voltammetria) és felületanalitikai (SEM-EDX, XRD, CEMS, ICP-OES, ICP-MS, XPS) vizsgálata,
- Atomerőművi dekontaminációs technológiák hatásvizsgálata. Kémiai dekontaminációs eljárások fejlesztése.
- Vízkémiai, kontaminációs és korróziótermék transzport folyamatok elemzése atomerőművekben.
- Felületek, bevonati rendszerek dekontaminálhatóságának vizsgálata az MSz-05.22.7662-83. szabványnak megfelelően
- In-situ radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása a szorpciós és transzport folyamatok vizsgálatára.
- Korróziós szempontból fontos anionok - klorid, szulfát, foszfát, kromát stb. - ionok felületi megkötődésének in-situ mérése ipari jelentőségű szerkezeti anyagokon.
- Elektroszorpciós és elektrokatalitikus jelenségek tanulmányozása poli- és egykristály nemesfém elektródokon.
Csoportvezető: Dr. Varga Kálmán (Ph.D., D.Sc.) egyetemi tanár (E mail: vargakl@almos.vein.hu)

 

 

2./ Radioökológia és sugárvédelem.
Kutatási területek:
- Építési, lakó területek, illetve TENORM anyagok által megnövekedett radioaktivitást mutató területek radiológiai felmérése, a radionuklidok környezeti terjedésének elemzése, összefüggések meghatározása, területek minősítési lehetőségeinek vizsgálata.
- Építőanyagok radionuklid koncentrációjának és radonexhaláló képességének vizsgálata. A radonemanációt befolyásoló paraméterek meghatározása, az emanáló képesség csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. Radon mentesítési eljárások kidolgozása, tesztelése.
- A radon forrásának, a mozgását befolyásoló paramétereknek vizsgálata épületekben, illetve földalatti légterekben. A radon, toron és leánytermékei egyensúlyának, a leánytermékek kötődésének vizsgálata. A radon és bomlástermékei szervezetbe jutásának vizsgálata.
- Növényminták radionuklid felvételének vizsgálata. A radionuklidoktól származó dózisok becslése.
- Természetes eredetű alfa-sugárzó radionuklidok alfaspektormetriai vizsgálata, új mintakészítési eljárások kidolgozása.
- Ivó,- ásvány,- és forrásvizek radiológiai minősítése.
- Radionuklidok környezeti mozgásának modellezése, számítógépes szimulációja, lakossági sugárterhelés becslése, prognosztizálása, speciális szoftverek (MODELMAKER, MicroShield stb.) használata.
- Optimálási eljárások a sugárvédelemben (költség-haszon elemzés, ALARA elv alkalmazása, stb.).
Csoportvezető: Dr. Somlai János (Ph.D.) egyetemi docens (E mail: somlai@almos.vein.hu)

 

A több évtizedes intenzív kutatási és műszaki fejlesztési tevékenység eredményeként a fenti témakörökben végzett alap- és alkalmazott kutatásokat mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közvélemény elismeri és értékeli. Hatékony és eredményes szakmai együttműködés alakult ki 7 hazai egyetemi tanszékkel és kutató intézettel, valamint jelentős iparvállalatokkal (pl. Paksi Atomerőmű zRt). Jelenleg több mint 10 külföldi egyetemmel, illetve kutatóintézettel van dokumentált kapcsolata az intézetnek.
A felvázolt oktató és kutató munkához - nemzetközi összehasonlításban is - kiváló műszaki és infrastrukturális feltételeket biztosít a 2003. évben átadott laborkomplexum ("B" és "C" szintű meleglabor, környezeti labor, radiológia labor), melyben az alábbi fontosabb berendezések, mérőeszközök találhatók:
Félvezető detektoros gammaspektrometriai mérőeszközök
Terepi és laboratóriumi szcintillációs gammaspektrometriai mérőeszközök
Félvezető detektoros alfaspektrometriai mérőeszközök
Folyadékszcintillációs alfaspektrometriai mérőeszközök
Gázátáramlásos és szcintillációs összes alfa és béta aktivitás mérőeszközök
Mintavételes, folyamatos és integrális radonmérő eszközök
Talajgáz radonkoncentráció, talajpermeabilitás mérő eszközök
Radon emanáció és exhaláció mérő eszközök
Mintavételes és folyamatos víz radon mérő eszközök
Környezeti szintű dózisteljesítményt mérő eszközök
In-situ béta és gamma spektrometriás radiokémiai mérőrendszerek
Elektrokémiai mérőberendezések
Laboratóriumi és félüzemi dekontaminációs modellberendezések

 

 

 

 

 

oldal tetejére